Social ansvarlighed


Ergopartner A/S er en socialt ansvarlig virksomhed, der har fokus på uddannelse, medarbejderpleje, fleksibilitet og frihed. 

Selvom vi er en lille virksomhed, ønsker vi stadig at yde vores bidrag til at bekæmpe de udfordringer, som samfundet står over for.
Blandt andet derfor har vi elever og fleksjobbere ansat. 

Desuden støtter vi Ønskefonden, Børnefonden og lokale foreninger - samt Aksjon Vennskab, som er en forening der hjælper dårligt stillede børn i Østeuropa 


Kontakt gerne Søren Veng Olesen for yderligere information på +45 56 65 01 45.


Aksjon Vennskap
aksjonvennskap.no


Himalaya Journey
www.himalayajourney.com