Fysisk inaktivitet


  • Fysisk inaktivitet er en hverdag uden nævneværdig bevægelse
  • Det er negativt for krop og sundhed
  • Det kan på sigt føre til en lang række livsstilssygdomme (type 2-diabetes, fedme, depression mm.)
  • Man anbefaler aktivitet på mindst 30 minutter hver dag.

Hvad er fysisk aktivitet?
Alle former for bevægelse, der øger energiforbruget:

   •  Struktureret aktivitet: sport, hård motion mm.
   •  Ustruktureret aktivitet: havearbejde, cykling, transport mm.

I modsætning til dette står begrebet fysisk inaktivitet. Det dækker over en hverdag, hvor man næsten ikke bevæger sig.

Det vil sige, at man er fysisk inaktiv, hvis man ikke laver nogen former for hverken struktureret eller ustruktureret fysisk aktivitet.

Det er blandt andet mennesker, der ikke lever op til anbefalingerne om 30 minutters motion / bevægelse hver dag – eller 2,5 timer pr. uge.


Er det farligt?
Ja!

Risikofaktoren er på højde med rygning, overvægt, forhøjet blodtryk og så videre.

Man regner med, at der i Danmark hvert år er knap 4500 dødsfald relateret til fysisk inaktivitet, hvilket svarer til 7-8 % af alle dødsfald.


Hvorfor er fysisk inaktivitet usundt? 
Hvis man er fysisk inaktiv, kan det have mange negative konsekvenser for krop og helbred.

En fysisk inaktiv livsstil har negative effekter på kredsløbet (dvs. hjerte og blodkar), kroppens muskler og knogler samt på stofskiftet.

På sigt kan en fysisk inaktiv livsstil dermed føre til en lang række livsstilssygdomme og overvægt.

Når man er ældre, er det fortsat vigtigt at undgå at være fysisk inaktiv. Fysisk inaktivitet forøger nemlig risikoen for en dårligere funktionsevne i dagligdagen, og dermed evnen til at klare sig selv uden hjælp fra andre. Dette kan få indflydelse på livskvaliteten.

En fysisk inaktiv hverdag fører også til reduceret muskelmasse og dermed mindre muskelstyrke. Det kan føre til balanceproblemer og øget risiko for at falde.

Selv kortere perioder med fysisk inaktivitet i forbindelse med sygdom og hospitalsindlæggelse øger risikoen for tab af funktionsevne.


Type 2-diabetes
Er man fysisk inaktiv, øges risikoen for at udvikle type 2-diabetes markant.

Hvis man har type 2-diabetes, kan en fysisk inaktiv livsstil føre til en større risiko for at dø tidligt.


H
jertekarsygdomme
Hvis man er fysisk inaktiv, øger man risikoen for at udvikle hjertekarsygdom (iskæmisk hjertesygdom, apopleksi, forhøjet blodtryk).

Lider man af iskæmisk hjertesygdom og er fysisk inaktiv, øges risikoen for at dø tidligt af en hjertekarsygdom.


Kræft
Hvis man er fysisk inaktiv, er man i øget risiko for at udvikle visse former for kræft. Det gælder især tarmkræft og brystkræft samt muligvis også prostatakræft og livmoderkræft.

Hvis man har tarmkræft eller brystkræft, er der noget, der tyder på, at man øger risikoen for at dø af denne sygdom, hvis man er fysisk inaktiv.


Knogleskørhed
Hvis man har været fysisk inaktiv som barn og ikke har udført vægtbærende aktiviteter i barndommen, er man i øget risiko for at udvikle knogleskørhed senere i livet.

Med stigende alder har man et naturligt tab af mineraler (kalk) fra sine knogler. Dette gælder særligt hos kvinder efter overgangsalderen. Meget tyder på, at fysisk inaktivitet forværrer dette tab af mineraler fra kroppens knogler. 


Psykiske lidelser
Hvis man er fysisk inaktiv, er der noget, der tyder på, at man øger sin risiko for senere udvikling af depression.

Lider man af depression, er der risiko for, at man forværrer depressionstilstanden, hvis man samtidig er fysisk inaktiv.

Hvis man lider af skizofreni, er der risiko for, at man forværrer sine symptomer, hvis man samtidig er fysisk inaktiv.


Tidlig død
Hvis man er fysisk inaktiv, har man en højere risiko for at dø tidligt sammenlignet med en person, der er regelmæssigt fysisk aktiv.


Hvor meget fysisk aktivitet skal jeg dyrke?
Mange af de negative konsekvenser ved en fysisk inaktiv livsstil kan modvirkes af en hverdag med fysisk aktivitet.

Man bør være fysisk aktiv mindst en halv time hver dag. Både kredsløbstræning (f.eks. gang, cykling, løb, svømning) og styrketræning (f.eks. med frie vægte eller i styrketræningsmaskiner) er gavnligt.

Formentligt er kombinationen af disse to træningsformer den mest ideelle. Dog er det vigtigere, at man er fysisk aktiv, end hvordan man er fysisk aktiv.

Det bedste man kan gøre, er at lave den form for fysisk aktivitet, som man kan lide. På den måde er der større chance for, at man fortsætter med at være fysisk aktiv.

Samtidig er al fysisk aktivitet gavnlig – også selvom man ikke når en halv time hver dag.

Det behøver ikke være sammenhængende fysisk aktivitet man dyrker – 2 x 15 minutters fysisk aktivitet pr. dag er lige så godt som 1 x 30 minutter.

Dog bør perioderne med fysisk aktivitet vare minimum 10 minutter.


Hvilke produkter har vi, som kan afhjælpe?