Ergotjek


Et Ergotjek er en ergonomisk gennemgang, som foretages med udgangspunkt i den enkelte medarbejders arbejdsplads, og hvordan de arbejder i det daglige.

Kontakt os gerne for et uforpligtende tilbud på telefon 56 65 01 45 eller info@ergopartner.com

Vi sidder klar til at hjælpe dig!
Find løsningen der passer til dig!*Til prisen tillægges kørsel (offentlig km. takst) 

**Gælder ved køb for min. 500 kr. ekskl. moms på www.ergopartner.dk


NB: Alle priser er pr. medarbejder + moms.

Efter din bestilling er modtaget, sender vi et booking link til den mail adresse, der er oplyst.Hvordan foregår et Ergotjek?


Er der ting vi kan rette med det samme, gør vi det på stedet sammen med medarbejderen. 

Det kan være korrekt indstilling af stol, skærmhøjde, lampe, telefoner m.m.

Vi vurderer og indstiller kun de eksisterende ting hos medarbejderen og giver aldrig falske forhåbninger om nye arbejdsredskaber.


Vores anbefalinger til eventuelle nyanskaffelser, noterer vi udelukkende i vores samlede rapport til ledelsen. Hvis medarbejderen specifikt spørger ind til en løsning, vil vi naturligvis rådgive om mulige løsningsforslag. 

Når vi har været igennem et Ergotjek, bliver der lavet en samlet vurdering, der kan danne grundlag for at foretage de nødvendige justeringer, i forhold til vores anbefalinger.Forskellen på en APV (arbejdspladsvurdering) og et Ergotjek


APV:
Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV), som udarbejdes af virksomheden.

Der er tre vigtige ting, som Arbejdstilsynet ser på, når de vurderer, om en virksomheds APV kan godkendes.  

  1. Er der en ordentlig kortlægning af arbejdsmiljøet? 
    Der er metodefrihed og kortlægningen kan foregå via interviews, spørgeskemaer eller andre metoder. Det vigtigste er, at alle aspekter omkring arbejdspladsener nøje gennemgået.

  2. Ligger der en seriøs og holdbar vurdering af hver enkelt arbejdsplads?

  3. Vigtigst af alt skal der foreligge en seriøs handlingsplan fra virksomheden med henblik på afhjælpning af de gener, der måtte være. Arbejdstilsynet skal så vurdere, om virksomheden kan løfte opgaven via planen, før de kan godkende APV'en.

Ergotjek:
Når vi laver et Ergotjek, gennemgår vi arbejdspladsen med henblik på at få løst de udfordringer, der kan være med det samme. Det vil sige, at vi indretter de eksisterende arbejdsredskaber, så medarbejderen får størst mulig udbytte med det samme.

Desuden giver vi brugbare råd og vejledninger, baseret på hvordan den enkelte medarbejder har indrettet sin arbejdsplads, og hvordan han / hun arbejder. 

Et Ergotjek er langt mere løsningsorienteret end APV'en, men kan ikke erstatte en APV.