Ergonomisk foredrag


Vi tilbyder at holde et ergonomisk foredrag for din virksomhed.

Formålet med det ergonomiske foredrag er at øge fokus på vigtigheden af at prioritere ergonomi i sin hverdag samt at undervise i basale anatomiske og biomekaniske årsagssammenhænge.


Eksempelvis:

  Hvad sker der i længden, når man sidder uhensigtsmæssigt i mange timer af gangen?

   Hvilke konsekvenser har det for nakke / skuldre at arbejde uhensigtsmæssigt ved skærmen?


Undervejs diskuteres generelle siddestillinger og andre parametre i forhold til hensigtsmæssig indretning af medarbejdernes arbejdsplads (f.eks. skærmafstand, indstilling af skrivebordstol, lysforhold, placering af mus m.m).


I foredraget præsenteres enkle løsninger bl.a. i form af simple øvelser og forslag til hensigtsmæssig motion som kompensation for meget stillesiddende arbejde.


Erfaringsmæssigt giver det en god stemning og en indholdsrig diskussion at starte med et foredrag, hvor erfaringer udveksles mellem medarbejderne.


Foredraget har en varighed på 60 min. og kan afholdes for alle gruppestørrelser.


Prisen for et ergonomisk foredrag er kr. 3.000,- + kørsel (offentlig km. takst)

Kontakt os på +45 56 65 01 45 eller info@ergopartner.com for mere information.